25.12.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуиникациите ја известува јавноста дека спроведени се тендерски постапки и во тек е преземањето на градежни активности со цел адаптација на просториите каде ова Јавно обвинителство треба да биде сместено. Воедно Ве известуваме дека во тек е постапка […]

More
21.12.2015

ОБРАЌАЊЕ ДО ЈАВНОСТА Почитувани, Во оваа прилика Ви се обраќам со цел да Ве известам дека денес е побарано одлагање на главната расправа по предметот познат во јавноста како „Пуч“, од причина што потребно е целосно да бидеме запознаени со содржината на доказите кои се доставени до Судот, а кои не се содржани во обвинителскиот […]

More
15.12.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, ја известува јавноста дека со оглед на фактот што до денес не добивме одговор од надлежните инстутуции во врска со Законот за јавнообвинителската служба на ова Јавно обвинителство, а постои итна потреба од донесување на овој Закон, […]

More
14.12.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуиникациите ја известува јавноста дека од денес сите барани истражители се доделени на ова Јавно обвинителство, така што во овој момент вкупниот број на истражители е 13. По однос на Законот за јавнообвинителската служба на ова Јавно обвинителство, […]

More
04.12.2015

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПЕЧАТ Скопје, 04.12.2015 година Предмет на конференцијата за печат: Соопштување на информации за ангажирање на истражители во тимот на ова Јавно обвинителство и информации за воспоставување стварна надлежност врз предмети. Изјава: Во оваа прилика би сакале да Ве известиме дека од наша страна до Министерството за внатрешни работи и Министерството за финансии, Управата […]

More
30.11.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите изразува загриженост за одолговлекувањето на процесот на носење на Законот за јавнообвинителска служба, кој е неопходен за работата на ова Јавно обвинителство. Ова од причина што со него се уредува начинот на вработување и статусот на стручниот, […]

More
26.11.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ја известува јавноста дека извршена е анализа на доставените податоци од страна на Јавното обвинителство на Република Македонија и изготвен е план за динамика на барање на предметите. Во планот е утврдена временската рамка во која ќе […]

More
24.11.2015

На 23 и 24 Ноември 2015 година, Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите – Катица Јанева, заедно со јавните обвинители Љубомир Лапе, Марија Горгева и Бурим Рустеми и истражителот Атанас Гинев, учествуваа на семинар на тема: „Финансиски истраги и меѓународна соработка“, […]

More
19.11.2015

На 19.11.2015 година до средствата за јавно информирање доставивме известување за новата електронска пошта на Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (во натамошниот текст ова Јавно обвинителство). Имајќи предвид дека презедовме обврска да Ве информираме за актуелните состојби поврзани со нашето работење, во оваа […]

More