Calendar of trails

Decembre, 2017

Петок, 01.12.2017 година

 • ТРИСТА (НСК-КО 6/17) во 12:00 часот

Вторник, 05.12.2017 година

 • ТОТАЛ (НСК-КО 7/17) во 09:30 часот

Среда, 06.12.2017 година

 • ТРАЕКТОРИЈА (НСК-КО 9/17) во 09:45 часот

Четврток, 07.12.2017 година

 • ТОТАЛ (НСК-КО 7/17) во 09:30 часот
 • НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР (НСК-КО 7/16) во 10:30 часот

Вторник, 12.12.2017 година

 • ТРУСТ (НСК-КО 4/17) во 10:00 часот

Среда, 13.12.2017 година

 • ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15) во 12:00 часот

Четврток, 14.12.2017 година

 • ТРУСТ (НСК-КО 4/17) во 09:30 часот
 • ШПИОН (НСК-КО 11/16) во 09:30 часот

Понеделник, 18.12.2017 година

 • ТРАЕКТОРИЈА (НСК-КО 9/17) во 09:45 часот
 • НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР (НСК-КО 7/16) во 11:00 часот

Вторник, 19.12.2017 година

 • ТАРИФА (НСК-КО 2/17) во 09:30 часот

Среда, 20.12.2017 година

 • СОПОТ (НСК-КО 12/17) во 10:00 часот
 • НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР (НСК-КО 7/16) во 10:30 часот

Четврток, 21.12.2017 година

 • ТРУСТ (НСК-КО 4/17) во 09:30 часот
 • ТОПЛИК (НСК-КО 9/16) во 10:00 часот

Петок, 22.12.2017 година

 • ТВРДИНА И ТАРГЕТ (НСК-КО 17/15) во 10:00 часот
 • ТРУСТ (НСК-КО 4/17) во 09:30 часот

Вторник, 26.12.2017 година

 • ТРУСТ (НСК-КО 4/17) во 09:30 часот
 • ТРАЕКТОРИЈА (НСК-КО 9/17) во 09:45 часот

Среда, 27.12.2017 година

 • НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР (НСК-КО 7/16) во 11:30 часот

Четврток, 28.12.2017 година

 • ТРИСТА (НСК-КО 6/17) во 12:00 часот
January, 2018

Среда, 17.01.2018 година

 • ТВРДИНА И ТАРГЕТ (НСК-КО 17/15) во 10:00 часот

Вторник, 23.01.2018 година

 • ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15) во 11:30 часот

Четврток, 25.01.2018 година

 • ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15) во 11:30 часот

Понеделник, 29.01.2018 година

 • ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15) во 11:30 часот

Среда, 31.01.2018 година

 • ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15) во 11:30 часот