30.11.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите изразува загриженост за одолговлекувањето на процесот на носење на Законот за јавнообвинителска служба, кој е неопходен за работата на ова Јавно обвинителство. Ова од причина што со него се уредува начинот на вработување и статусот на стручниот, […]

More
26.11.2015

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ја известува јавноста дека извршена е анализа на доставените податоци од страна на Јавното обвинителство на Република Македонија и изготвен е план за динамика на барање на предметите. Во планот е утврдена временската рамка во која ќе […]

More
24.11.2015

На 23 и 24 Ноември 2015 година, Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите – Катица Јанева, заедно со јавните обвинители Љубомир Лапе, Марија Горгева и Бурим Рустеми и истражителот Атанас Гинев, учествуваа на семинар на тема: „Финансиски истраги и меѓународна соработка“, […]

More
19.11.2015

На 19.11.2015 година до средствата за јавно информирање доставивме известување за новата електронска пошта на Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (во натамошниот текст ова Јавно обвинителство). Имајќи предвид дека презедовме обврска да Ве информираме за актуелните состојби поврзани со нашето работење, во оваа […]

More