19.11.2015

На 19.11.2015 година до средствата за јавно информирање доставивме известување за новата електронска пошта на Јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите (во натамошниот текст ова Јавно обвинителство). Имајќи предвид дека презедовме обврска да Ве информираме за актуелните состојби поврзани со нашето работење, во оваа […]

More